למה משכנתאות?

למה להיות הבנק?

 "להיות הבנק" – אנו מתכוונים להיות מחזיק המשכנתא, לספק את הכספים למשכנתא בשעבוד ראשון באותו אופן שבו בנק ישראלי עושה זאת.

למה להשקיע במשכנתא עדיף על רכישת הנכס?

  • תקבלו ריבית חודשית אמינה על ההשקעה.
  • תיהנו מביטחון של הקרן, המבטיחה שיעור נמוך של הלוואה ביחס לשווי הנכס.
  • ביטוח שטר קניין שיירכש על חשבון הלווה יבטיח את תקפות המשכנתא.
  • התשלומים שלכם אינם מושפעים מדיירים שעוזבים לפתע או מסבים נזק לנכס.
  • דיירים שיוצאים במפתיע או גורמים נזק לנכס לא משפיעים על התשלומים שלכם.

להיות בעל נכס שנמצא רחוק כרוך בבעיות רבות!

  • חברת הניהול תחייב אתכם ב-15%-10% מדמי השכירות.
  • יידרשו תיקונים בנכס וחברת הניהול עשויה לחייב אתכם במחיר גבוה יותר ממחיר השוק.
  • הדיירים עלולים לגרום נזק לנכס או לצאת לפתע מהנכס, בשל כך הנכס יהיה תקופה ללא דיירים ולא מושכר.
  • תאלצו לשלם מיסי מקרקעין (מיסי מדינה, מיסי מחוז ולעיתים גם מיסים עירוניים),
  • בעת מכירה, שמאי מטעם הקונה (הליך סטנדרטי של קונים בארה"ב) יימצא עוד דברים הדורשים תיקון לפני השלמת המכירה.

ובינר בפורום "כסף חכם"