נכסים

319 Bailey Circle
Davenport Florida 33897
319 Bailey Circle
קרן: $80,000
יחס הלוואה לשווי: 34%
הלווה גרה בנכס
הלווה גרה בנכס
1427 Brookcliff Drive
Marietta Georgia 30062
1427 Brookcliff Drive
קרן: $50,000
יחס הלוואה לשווי: 14%
מושכר
מושכר
17205 Country Lane
East Hazel Crest, Illinois 60429
17205 Country Lane
קרן: $71,400
יחס הלוואה לשווי: 58%
מושכר
מושכר
6669 Wagonwheel Drive
SE Acworth Georgia 3010
6669 Wagonwheel Drive
קרן: $100,000
יחס הלוואה לשווי: 58%
משמש כמשרד ראשי לעסק של הלווה
משמש כמשרד ראשי לעסק של הלווה
7415 Manchester Lane
Tampa Florida 33619
7415 Manchester Lane
קרן: $130,000
יחס הלוואה לשווי: 60%
מושכר
מושכר
3750 North Jog Drive Apt 104
West Palm Beach, Florida 33411
3750 North Jog Drive Apt 104
קרן: $145,000
יחס הלוואה לשווי: 59% LTV
מושכר כ airbnb
מושכר כ airbnb
3106 Marathon Avenue
Orlando Florida 32805
3106 Marathon Avenue
קרן: $150,000
יחס הלוואה לשווי: 60%
מושכר
מושכר
2698 Shadow Bluff Drive
NE Marietta, Georgia 30062
2698 Shadow Bluff Drive
קרן: $195,000
יחס הלוואה לשווי: 60%
מושכר
מושכר